GERMAN ENGLISH FRANCE ITALIA SLOVENIA
HOME
Varovanje izvirov
 
 
 
HOME
    


Project areas

 

 

 

4


Šele v zadnjem desetletju se zvišuje zavest o pomembnosti raziskav naravnih izvirov. Zaradi clovekovega vpliva kot so drenaže, prekomerna pašna, raba pitne vode, nižanje nivoja podzemne vode pa tudi neposredno in posredno obremenjevanje izvirov v velikem delu Alp se je pojavila potreba po temeljnem znanju o iztokih podzemne vode. Na podlagi tega znanja se lahko razvijajo modeli za ohranitev in vzdrževanje preostalih še nedotaknjenih izvirov, ki so pogostoma na redko posejani v pokrajini.      


 

Mapserver